Више

  ОСНИВАЧИ

  Мира Алечковић

  Мира Алечковић, главни и одroворни уредник, песник и романсијер, један од најугледнијих писаца за децу и младеж, вредни прегалац на књижевном васпитавању младих нараиштаја.

  Бранко Ћопић

  Бранко Ћопић, писац који се детету обраћа непосредном поруком, претежно хумористичког карактера, понекад у краткој форми, понекад у широкој лирској распеваносги, увек свеж и младом читаоцу драг.

  Арсен Диклић

  Арсен Диклић, песник, романсијер, приловедач и драматичар, лиричар изнијансираног израза и мешовитих ситуација, сликар дечјег света у војвођанском поднебљу.

  Григор Витез

  Григop Витез, песник и преводилац, стваралац истанчаног и једноставног лирског казивања, маштовити треагалац за скривеним лепотама интимног света детета.

  Александар Вучо

  Александар Вучо, песник који је у српску поезију за децу унео нове, превратничке елементе и тонове, теме и садржаје, сугеришући младом читаоцу “један нови ред мисли, обрта, језичких пустоловина и имагинације”.

  spot_img

  НАЈНОВИЈЕ